Svenskt biografiskt lexikon i gratis databas!

SBL

Igår publicerade Riksarkivet Svenskt biografiskt lexikon på Internet. Det är en databas med 12 000 sökbara personer och släkter. Sedan 1917 har det personhistoriska uppslagsverket givits ut och är idag ett av de största i Norden. Det är en ovärderlig källa till kunskap om svensk historia som idag omfattar ett urval av personer med efternamn A-Ström.

Förutom att söka efter personer (namn, födelseår yrke etc.) kan du även orientera dig i artiklarna efter yrke eller yrkeskategorier.

Gå direkt till Svensk biografiskt lexikon eller läs mer om denna satsning på Riksarkivets hemsida.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s