Nationella samarbeten kring vetenskaplig publicering

I går och i dag har nationella samarbeten upptagit min tid. Göteborgs universitetsbibliotek upplät igår rum åt det nationella samarbetsprojektet Towards Quality Controlled Open Access Monographs in Sweden. Nästa steg i projektet är att träffa svenska förläggare och diskutera hur detta projekt kan stimulera utgivning av forskningsmonografier Open Access. Hur förläggare utanför akademin ser på detta är viktigt för universiteten med tanke på att Open Access blivit norm i vetenskaplig publicering idag. Diskussioner och samarbeten med förlagen har alltid varit roliga och med detta initiativ för nationell kvalitetssäkring har vi ännu mer att se fram emot.

I dag, fredag förmiddag, deltog jag i Göteborgs universitets Acta-nämnd. Jag har länge intresserat mig för Acta Universitatis Gothoburgensis som åtnjuter starkt förtroende av forskare. Ett sådant signum för vetenskaplig kvalitet hoppas jag ska prägla också Acta Universitatis Stockholmiensis som jag är ordförande för. Acta-nämnden i Göteborg hade bjudit in mig för att berätta om utvecklingen av Acta i Stockholm, vilken har genomgått stora förändringar (se tidigare inlägg). Helt uppenbart har vi mycket att vinna på utvidgat samarbete. Ordförande i Acta-nämnden, rektor Pam Fredman, betonade också vikten av att vi tänker nationellt när vi arbetar med infrastruktur för vetenskaplig kommunikation. Jag håller helt med. Jag hoppas att framtida satsningar på strategier för publicering och distribution av publikationer och forskningsdata aldrig förlorar siktet på vad som främjar nationella intressen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s