Lär dig mer om Creative Commons under Stockholm Open Access week

Under Open Access-veckan 22-28 oktober, kommer ett öppet seminarium att hållas på Stockholms universitetsbibliotek om Creative Commons och vetenskaplig kommunikation. Föredragshållare är Mattias Klang, en av de viktigaste initiativtagarna till Creative Commons i Sverige.

Det råder ingen tvekan om att forskarvärlden står inför stora och spännande förändringar. Det har tidigare skrivits här på Forskarbloggen om att de brittiska forskningsråden RCUK nyligen uppdaterat sin Open Access policy. Det som är nytt i denna policy är bland annat den positiva hållningen till användandet av så kallade Creative Commons-licenser.

En Creative Commons-licens är i korthet ett avtal som låter en upphovsman tala om för andra hur de får utnyttja, bearbeta och sprida upphovsmannens verk. Syftet med licensen är framför allt att underlätta en större spridning av verket för att på det sättet öka dess synlighet och räckvidd.

Exakt datum, tid och plats för det planerade Creative Commons-seminariet annonseras inom kort på Stockholms universitetsbiblioteks webbplats och här på Forskarbloggen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s