Stärk din institutions publiceringsstatistik, registrera dina publikationer i DiVA

Artiklar som inte finns i DiVA kommer inte med i statistiken.

För vissa bibliometriska mätningar, till exempel den årliga mätningen enligt den norska modellen och mätningen för uppföljningen av SU:s verksamhetsplan, hämtas data från SU:s publikationsdatabas DiVA.  För dessa mätningar räknas endast publikationer registrerade i DiVA. Observera att Universitetsbiblioteket utför regelbundna importer från Web of Science till DiVA av publikationstyperna Artikel i tidskrift och Artikel forskningsöversikt och kommer att fortsätta med importer för 2012 års poster, fram till den 19 mars.

För att statistiken som redovisas, ska bli korrekt är det viktigt att publikationer registreras i DiVA. Ett uttag ur DiVA gjordes 14 januari för årsredovisningen för 2012 men för mätningarna enligt den norska modellen och uppföljningen av verksamhetsplanen 2012 kommer även publikationer som registrerats under perioden fram till 19 mars att räknas.

Att göra de båda uttagen i mitten av januari respektive andra hälften av mars kommer förmodligen att bli standard framöver.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s