New textbook in Meteorology: An Introduction to Numerical Modelling of the Ocean and the Atmosphere for Climate Research

The content of Basic Numerical Methods in Meteorology and Oceanography by Kristofer Döös, Peter Lundberg and Aitor Aldama Campino originates from courses at Stockholm University, and the book can therefore be used as a textbook for meteorology and oceanography students with a background in mathematics and physics. This book aims to provide an introduction, and … More New textbook in Meteorology: An Introduction to Numerical Modelling of the Ocean and the Atmosphere for Climate Research

Together Towards Open Access – Celebrating 50 Books in the Open

To celebrate that Stockholm University Press has published over 50 Open Access books since its first release in 2015, we organised a seminar on May 11th 2023, called Together towards open access. Stakeholders in the process were invited to panel talks about increasing the number of open academic books. Open Textbooks for Students The first … More Together Towards Open Access – Celebrating 50 Books in the Open

New anthology about the forms and functionality of negation

Negatives and Meaning: Social Setting and Pragmatic Effects. Using Negatives in Political Discourse, Social Media and Oral Interaction, edited by Malin Roitman, explores the pragmatic dimension of negation and its functions in media and public discourses, using tools from cognitive, functionalist and pragmatic language theories, and from corpus linguistics. Negation is one of our most … More New anthology about the forms and functionality of negation

Peer reviewed open access textbooks in high demand

In an article in Universitetsläraren, representatives from Stockholm University Library, Stockholm University Press, and Stockholm University Student Union, call on universities and colleges to make academic resources and textbooks more accessible. They wish to open a discussion regarding university textbooks being published with immediate open access. “The aim of open science is to make scientific … More Peer reviewed open access textbooks in high demand

Öppen kvalitetssäkrad kurslitteratur behövs

I en debattartikel i Universitetsläraren uppmanar författarna lärosäten att göra lärresurser tillgängliga. Artikelförfattarna som är representanter från Stockholms universitetsbibliotek, dess förlag och Stockholms universitets studentkår önskar starta en diskussion om att även kurslitteratur ska vara öppet tillgänglig. ”Öppen vetenskap innebär att vetenskapen är transparent, tillgänglig och återanvändningsbar för forskning, innovation och utveckling. Det är bra … More Öppen kvalitetssäkrad kurslitteratur behövs

Ny bok: Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar – läs intervjun om boken

Vi har intervjuat redaktörerna om den nyutkomna antologin Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar, den första titeln i den nya bokserien Stockholm Studies in Mathematics and Science Education. Varför ville ni skriva den här boken och vem riktar den sig till? – I Sverige finns en levande forskning inom matematikdidaktik som behöver kommuniceras ut för alla som vill … More Ny bok: Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar – läs intervjun om boken

Strindbergs Ockulta Dagboken för första gången utgiven i engelsk översättning

Ockulta Dagboken – The Occult Diary – är en personlig dokumentation av tolv år i en av Sveriges mest lästa, spelade, omdiskuterade och utforskade författares liv – August Strindberg. Boken tillgängliggör för första gången hela Strindbergs dagbok för en internationell publik. Vi har ställt några frågor till utgivaren Per Stam. Åren mellan 1896–1908 var betydelsefulla … More Strindbergs Ockulta Dagboken för första gången utgiven i engelsk översättning

Tomorrow Never Knows – The Stockholm University Press Team is Looking Back and Forward

The Stockholm University Press Team would like to take the opportunity to wish you all a very merry holiday and a happy new year. 2022 was a busy year, and we have noted a few achievements. … More Tomorrow Never Knows – The Stockholm University Press Team is Looking Back and Forward

August Strindberg’s The Occult Diary – now for the first time in English

August Strindberg (1849–1912) kept a diary from February 1896 in Paris until the summer of 1908 in Stockholm. He referred to his diary from this period as his Occult Diary. The diary initiates the reader into the writer’s inner world during a crucial transitional period in his personal and literary life. It documents his readings … More August Strindberg’s The Occult Diary – now for the first time in English

New Monograph: Framing the Nation, Claiming the Hemisphere

Framing the Nation, Claiming the Hemisphere: Transnational Imagination in Early American Travel Writing (1770–1830) examines the national and transnational imagination in travel reports by American authors written between 1770 and 1830. Read about the North American “interior”, Latin America, the Caribbean, and Africa. These decades were times of shifting colonial boundaries, nation-building, and emergent discourses … More New Monograph: Framing the Nation, Claiming the Hemisphere