New textbook in Meteorology: An Introduction to Numerical Modelling of the Ocean and the Atmosphere for Climate Research

The content of Basic Numerical Methods in Meteorology and Oceanography by Kristofer Döös, Peter Lundberg and Aitor Aldama Campino originates from courses at Stockholm University, and the book can therefore be used as a textbook for meteorology and oceanography students with a background in mathematics and physics. This book aims to provide an introduction, and … More New textbook in Meteorology: An Introduction to Numerical Modelling of the Ocean and the Atmosphere for Climate Research

Together Towards Open Access – Celebrating 50 Books in the Open

To celebrate that Stockholm University Press has published over 50 Open Access books since its first release in 2015, we organised a seminar on May 11th 2023, called Together towards open access. Stakeholders in the process were invited to panel talks about increasing the number of open academic books. Open Textbooks for Students The first … More Together Towards Open Access – Celebrating 50 Books in the Open

Peer reviewed open access textbooks in high demand

In an article in Universitetsläraren, representatives from Stockholm University Library, Stockholm University Press, and Stockholm University Student Union, call on universities and colleges to make academic resources and textbooks more accessible. They wish to open a discussion regarding university textbooks being published with immediate open access. “The aim of open science is to make scientific … More Peer reviewed open access textbooks in high demand

Öppen kvalitetssäkrad kurslitteratur behövs

I en debattartikel i Universitetsläraren uppmanar författarna lärosäten att göra lärresurser tillgängliga. Artikelförfattarna som är representanter från Stockholms universitetsbibliotek, dess förlag och Stockholms universitets studentkår önskar starta en diskussion om att även kurslitteratur ska vara öppet tillgänglig. ”Öppen vetenskap innebär att vetenskapen är transparent, tillgänglig och återanvändningsbar för forskning, innovation och utveckling. Det är bra … More Öppen kvalitetssäkrad kurslitteratur behövs