Forskertjenester ved Stockholms universitetsbibliotek

Av: Marius Warholm Haugen Marius Warholm Haugens, førstebibliotekar vid NTNU Universitetsbiblioteket, har besökt Stockholms universitetsbibliotek under en vecka och skriver om sina iakttagelser. Han ger här sin syn på bland annat bibliotekets publiceringsverksamhet, frågan om ämnesbibliotekarier, samt hur bibliotek som bäst fungerar. Med utgangspunkt i mitt arbeid med å utrede forskertjenestene ved NTNU Universitetsbiblioteket i Trondheim, … More Forskertjenester ved Stockholms universitetsbibliotek