Välkommen till seminariet Initiativ för ett Kulturens Europa. En digital kultur i rörelse

Av: Eva Enarson, informationsansvarig, Stockholms universitetsbibliotek

Institut français de Suède arrangerar i samarbete med Folkuniversitetet, Stockholms universitet, digitaltidningen Sens Public och Louise Lindfors bokförlag ett seminarium som behandlar den digitala kulturens olika uttrycksformer. Seminariet hålls på svenska, franska och engelska.

Tid: 9 maj kl. 12-17
Plats: Stockholms universitetsbibliotek, Växthuset
Fri entré med obligatorisk anmälan till: Reine Linde senast tisdag 8 maj.Läs mer om seminariet här.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s