Dokumentation från seminariet En digital kultur i rörelse 9 maj

På Europadagen den 9 maj hölls seminariet En digital kultur i rörelse på Stockholms universitetsbibliotek. Seminariet arrangerades av flera aktörer, bland annat Franska Institutet. Det är ett led i en större satsning på Kulturens Europa. Fler seminarier inom närliggande områden kommer att arrangeras och före sommaren publiceras en bok med artiklar av föredragshållarna som deltog i seminariet.

Nu finns hela seminariet En digital kultur i rörelse tillgängligt via webb-tv.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s