EU-kommissionens Open Access Policy Officer till Stockholms universitet

Open Access Week 2012

Jean-François Dechamp, EU-kommissionens Open Access Policy Officer, besöker Stockholms universitet under Stockholm Open Access Week för att hålla ett föredrag om EU-kommissionens OA-policy.

Jean-François Dechamp kommer att redogöra för kommissionens Open Access-policy och OA-kravet i det nya forskningsprogrammet. Hans föredrag kommer att äga rum i Aula Magna under eftermiddagen tisdag den 23 oktober.

Övriga programpunkter under seminariet är Stockholmsrektorernas panel där Stockholms fem stora lärosäten (SU, KTH, KI, Södertörn & Handelshögskolan) presenterar sin syn på Open Access-publicering och ett föredrag av Jason Hoyt, en av grundarna av OA-tidskriften PeerJ.

Mer detaljerad information om programmet för Stockholm Open Access Week publiceras inom kort på Stockholms universitetsbiblioteks webbplats och här på Forskarbloggen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s