Får jag använda konstverk i min Open Access-publikation?

Av: Thomas Neidenmark

Ja, det går bra! Ibland får jag frågan om hur bildpublicering går ihop med vetenskaplig publicering Open Access. Bilder kan publiceras fritt tillgängliga för allmänheten utan att detta bryter mot upphovsmannens rätt. “Offentliga konstverk kan återges fritt i anslutning till kritiska framställningar”, framgår på Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, BUS. Det som skapar ett undantag från svensk upphovsrätt är att tyngdpunkten måste vara texten och att det inte finns ett kommersiellt syfte med publikationen. Detta omfattar även digitalt utgivna publikationer, enligt BUS.

Under våren 2013 bygger Stockholms universitetsbibliotek upp Stockholm University Press. Alla publikationer publiceras i fulltext i DiVA och trycks till självkostnadspris. Det är viktigt för dig som forskare att veta att du inte måste ha upphovsmännens tillstånd när du ger ut din publikation med Stockholm University Press.

Stockholm University Press kommer i framtiden att hantera Creative Commons-licenser. Sådana finns redan i publikationer från universitetet. Idag har BUS inga mandat att ge Creative Commons-licenser, och därför kan dessa licenser ännu inte komma på fråga i publikationer som vill använda konstnärliga verk.

Även publikationer som är särskilt avsedda för undervisning kan innehålla konstnärliga verk. Även för undervisningslitteratur gäller att det inte finns kommersiella syften och att konstverket används som exempel i din argumentation.

I vetenskapliga texter och undervisning är det alltså okomplicerat att använda konstverk som åtnjuter svenskt upphovsrättsligt skydd. Som vanligt gäller förstås att du anger upphovsman och källa till verket du använder.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s