Fler förnyar sig: Bodleianska biblioteket byggs om

Av: Karl Edqvist

Bodleianska biblioteket i Oxford, med cirka 10 miljoner volymer och flera kända originalmanuskript, bygger om delen New Bodleian Library. Bygget beräknas öppna för forskare och läsare i oktober 2014.

Samlingarna beräknas flyttas med start i augusti 2014. Det kommer leda till att delar ur biblioteket kommer att vara otillgängligt under ombyggnationen. Men Bodleianska biblioteket beräknar att inget kommer vara otillgängligt längre än två veckor åt gången.

Om du ska åka och besöka biblioteket eller studera någon av deras volymer kan det alltså vara viktigt att först kolla så att det är tillgängligt när du ska vara där.

Mer information om Bodleianska bibliotekets ombyggnation hittar du här.

Det senaste om Stockholms universitetsbiblioteks ombyggnation hittar du här.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s