Ny bok – “Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält” – presenterar professionsforskning med ett nytt perspektiv

Stockholm University Press har precis givit ut sin 30:e bok “Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält. Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering” som handlar om professionsforskning och är skriven av Carina Carlhed Ydhag, universitetslektor och prefekt vid Institutionen för Pedagogik och Didaktik på Stockholms Universitet. I och med detta lanseras även den nya bokserien Stockholm Studies in Education som snart kommer presentera fler titlar inom ämnet pedagogik.

Summary in English: Stockholm University Press just published its 30th book called “The rise of a professional medical field. The formation of doctors, nurses and laboratory assistants“. The book is written in Swedish and describes the development of medicine as a professional field while acknowledging the social processes which are profound in the development of professional knowledge, power and social order. This is the first title in a new book series called Stockholm Studies in Education.

Boken handlar om det svenska medicinska fältets framväxt och professionalisering från medeltid till 1990-tal, med fokus på tre av dess yrken som varit aktiva där nämligen läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker (tidigare laboratorieassistenter).

Författaren Carina Carlhed Ydhag fick möjligheten att förklara mer med egna ord om den forskning som presenteras i boken, här i en korrespondens med Sofie Wennström från Stockholm University Press.

 

Hur skiljer sig den här boken från andra böcker om professionsforskning?

– Innan jag svarar på den frågan kan det vara bra att förklara vad professionsforskning är. En enkel definition är att det handlar om sociologisk forskning om yrken med en specialiserad och systematisk kunskapsbas eller har koppling till vetenskap. Deras professionella kunskap kan bara professionen använda, i alla fall är det så de vill att det ska uppfattas. De har byggt upp en kollektiv självbild som ett ”vi” och är organiserade i t.ex. fackförbund och intresseorganisationer. I professionens existens och överlevnad strävar de efter att få monopol på vissa arbetsuppgifter. Det här betyder att professioner konkurrerar med andra om att få vara legitima utövare av vissa arbetsuppgifter i samhället.

Böcker som handlar om professioner brukar ofta handla om ett yrke i taget. Och det är viktigt att göra det förstås för att förstå det hela på djupet. Men professioner agerar inte för sig själva i ett vakuum utan är beroende av samhällets utveckling, teknikens utveckling och hur deras närmaste konkurrenter beter sig och vilka allianser de lyckas etablera. Det är just detta samspel mellan professioners sociala organisering, hälso- och sjukvårdspolitik, utbildningspolitik och kunskapsutveckling, både den specifika inom professionerna och den mer generella i samhället, som analyserats fram i boken. Kort och gott samspelet mellan kunskap, makt och kulturell identitet över tid.

Det finns en del böcker om medicinens historia och några av deras professioner men de är ofta skrivna utifrån en ideologisk grund, i många fall också med anekdotisk karaktär. Ofta har de handlat om ett yrke, en viktig person, en viktig institution och så vidare men det finns ingen bok som beskriver utvecklingen av det medicinska professionella fältet över tid på detta sätt som jag gjort nu

Författaren Carina Carlhed Ydhag, universitetslektor och prefekt på Institutionen för Pedagogik och Didaktik, Stockholms universitet. Foto: Stockholms universitet

Hur är professionsforskning relaterat till annan forskning inom ämnet pedagogik?

– Jag skulle hävda att förståelsen av utvecklingen av en professionell kunskap, vad det är och hur den används i yrkesutbildningar, är en oerhört central fråga för pedagogiken som disciplin. Det finns en risk för att pedagogik enbart uppfattas som att handla om individers lärande men jag förespråkar ett bredare synsätt inom ämnet. Jag ser det som grundforskning om samhällets lärande och utveckling i form av professioner. Sådan kunskap ger viktig kontextuell förståelse om de miljöer som individuellt lärande sker inom. Till exempel hur kan en sjuksköterskestudent uppfylla examensmål om att få kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Min forskning visar att vetenskap och professionell kunskap förhandlas fram i relation till andra kunskapsproducenter. Vad har professionell kunskap för betydelse för yrkesutövningen? Förutom den praktiska betydelsen visar jag på den symboliska och kulturella betydelsen.

Vi förväntar oss att högskolestudenter ska lära sig att tänka utanför boxen och att utveckla sin egen profession och dess villkor. Ja, då måste de få tillgång till analyser som visar på hur vad som påverkat deras profession och utbildning. Vilka krafter bestämmer hur en professionsutbildning planeras och sätts ihop? Utan pedagogisk grundforskning blir det svårt. Pedagogikämnet har ju dessutom ett brett spann, från psykologiska förklaringar till sociologiska förklaringar på utveckling

Varför ska någon läsa just din bok om utvecklingen av professioner inom medicin?

– De kan läsa den om de vill bli överraskade! De får se läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i ett nytt ljus – som element ett motståndskraftigt professionellt fält som förändras och utvecklas under lång tid efter tryck från byråkratisk logik och marknadslogik. Nya mönster i allianser och konkurrenter men fältet består!

Läs boken nu!

Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält är gratis att läsa i fyra olika digitala versioner, men går också att köpa i tryckt format från svenska och internationella bokhandlare på nätet som t.ex. Adlibris, Amazon, Bokus och Book Depository. All information finns på bokens webbsida.

Sammanfattning av boken

Boken “Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält. Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering” handlar om det svenska medicinska fältets framväxt från medeltid till 1990-tal med fokus på tre av dess yrken som varit aktiva där nämligen läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker (tidigare laboratorieassistenter).

Böcker som handlar om professioner har ofta fokus på ett yrke eller en viktig institution men det finns ingen bok som beskriver det större sociala professionella medicinska fältet över tid. Att analysera framväxten av ett professionellt fält innebär att förstå de sociala processer som pågår i bildandet av t.ex. professionell kunskap, makt och social ordning.

Description of the book in English

The book The rise of a professional medical field. The formation of doctors, nurses and laboratory assistants deals with the rise of the professional medical field in Sweden during Middle Ages to 1990s with special focus on the professions which have been active in the field; doctors, nurses and biomedical analysts (previous laboratory assistants). Often books about professions focus on one profession or one important institution but there are none covering the wider professional medical field over time.

The analysis of the professional field departs from acknowledging the social processes which are profound in the development of professional knowledge, power and social order.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s