UNICA i Bryssel

Av: Camilla Hertil Lindelöw, Per Swedberg, Ingela Tång och Emi-Simone Zawall Den 26-27 november deltog representanter från universitetsbiblioteket på UNICA-konferens i Bryssel (länk till konferenssidan). UNICA, Network of Universities from the Capitals of Europe, samlar 44 universitet i 33 europeiska huvudstäder för att främja akademisk excellens och samarbete mellan lärosäten. Där presenterade undertecknade arbetet med möjliga vägar till fritt tillgängliga vetenskapliga … More UNICA i Bryssel

Acta i förändring

Av: Thomas Neidenmark Acta Universitatis Stockholmiensis (AUS) har sedan 1956 givit ut forskningspublikationer vid Stockholms universitet. Förra året levde Acta, som vi säger i talspråk, en tämligen tynande tillvaro och verksamheten framskred med hjälp av acta-sekreterarens rutinarbete. Detta förändrades när jag tillträdde som ordförande i september 2011. De nyheter som vi fram till idag har genomfört … More Acta i förändring