UNICA i Bryssel

Den 26-27 november deltog representanter från universitetsbiblioteket på UNICA-konferens i Bryssel (länk till konferenssidan). UNICA, Network of Universities from the Capitals of Europe, samlar 44 universitet i 33 europeiska huvudstäder för att främja akademisk excellens och samarbete mellan lärosäten.

Där presenterade undertecknade arbetet med möjliga vägar till fritt tillgängliga vetenskapliga resultat – Open Access – samt arbetet med utvärdering av vetenskapliga resultat i form av bibliometriska analyser. Dessa analyser baseras fortfarande till stor del på Thomson Reuters urval av tidskrifter. Arbetet presenterades genom tre posters (AUSOA monografierbibliometri).

Stockholms universitetsbibliotek har nyligen tagit fram ett utvärderingsverktyg för biblioteksarbete. Verktyget kan visa att tidskrifter som köps in också används. Ett sätt att mäta användningen är att titta på hur mycket artiklarna i respektive tidskrift citeras. Med det framtagna verktyget kan biblioteken själva ta fram citeringsunderlag för sitt tidskriftsbestånd, förutsatt att tidskrifterna finns med i Web of Science, som är en av Thomson Reuters databaser. Inga särskilda förkunskaper i bibliometri krävs.

Vi har också under det senaste året arbetat mycket med Acta Universitatis Stockholmiensis, universitetets eget förlag. Bland annat har vi digitaliserat stora delar av förlagets backlist och tagit fram ett nytt icke-exklusivt förlagsavtal som innebär att författarna inte avtalar bort sin rätt att publicera sig någon annanstans eller själva distribuera sina verk. Nu som tidigare är allt som publiceras via AUS tillgängligt Open Access – som fulltext i DiVA. Forskarkoordinator Thomas Neidenmark och bibliotekarie Camilla Hertil Lindelöw deltar också i ett nationellt projekt för kvalitetsgranskning av vetenskapliga monografier som läggs ut fritt tillgängligt (länk till tidigare bloggpost).

I Bryssel fick Stockholms universitetsbibliotek en hel del uppmärksamhet. Det står klart att arbetet med vetenskaplig publicering vid biblioteket håller jämna steg med den internationella utvecklingen. Biblioteken i Europa arbetar till stor del med samma frågor som vi och konferensen innebar möten kring verktyg och goda exempel som leder arbetet vid Stockholms universitet framåt. I konferenspresentationerna framgår att bibliotekens föränderliga roll diskuterades flitigt.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s