Stockholms universitet tar ett samlat grepp om sin förlagsverksamhet

Under 2013 kommer Stockholms universitet ta ett samlat grepp om sin förlagsutgivning. Universitetet samlar förlagsverksamheten vid Stockholms universitetsbibliotek och formar Stockholm University Press. Förlaget ska fokusera på främjande av utgivning av elektroniska och fritt tillgängliga titlar (Open access).

– Det är ett stort steg framåt att Stockholms universitet nu får en samlad förlagsverksamhet med tydlig ingång för såväl forskare som allmänhet, säger Lena Gerholm, prorektor vid Stockholms universitet. Det kommer att betyda mycket för tillgänglighet och spridning av vår forskning, något som bidrar till att stärka allmänhetens förtroende för och insikt om universitetets betydelse i samhället.

Alla titlar ska gå att beställa i tryckt form till självkostnadspris (print-on-demand) och förlaget har även i uppgift att arbeta proaktivt med marknadsföring av utgivningen.

– För att kunna nå optimal spridning och tillgänglighet av universitetets publikationer behövs en stabil digital infrastruktur som kan haka i andra system på global nivå, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek. Inom biblioteksvärlden har vi länge arbetat med att bygga “smarta” digitala plattformar och det ska bli spännande att kombinera denna kompetens med förlagsverksamhet. Arbetet som hittills bedrivits av Stockholms universitets förlag och Acta Universitatis Stockholmiensis blir en bra grund att utgå ifrån.

Digital publicering av fulltexter i kombination med print-on-demand har förändrat kostnadsbilden helt för utgivning, särskilt när det gäller “smalare” titlar.

– Stockholm University Press kan också dra nytta av de nya möjligheterna som kommer av det ökade intresset för att publicera forskning Open access och därmed öka potentialen för spridning och kostnadseffektiv marknadsföring, säger Wilhelm Widmark.

Formandet av Stockholm University Press innebär också att en ny modell för kvalitetssäkring av universitetets utgivning tas fram.

– Även om forskare i första hand fortsatt förväntas publicera sig i välrenommerade tidskrifter och på ansedda internationella förlag är det av stor vikt att Stockholm University Press har en redaktionell organisation och en kvalitetsgranskning som håller en internationell standard, säger prorektor Lena Gerholm.

För ytterligare information
Birgitta Hellmark Lindgren, kommunikationschef vid Stockholms universitetsbibliotek, mobil 0701-90 77 69.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s