Stockholms universitet tar ett samlat grepp om sin förlagsverksamhet

Under 2013 kommer Stockholms universitet ta ett samlat grepp om sin förlagsutgivning. Universitetet samlar förlagsverksamheten vid Stockholms universitetsbibliotek och formar Stockholm University Press. Förlaget ska fokusera på främjande av utgivning av elektroniska och fritt tillgängliga titlar (Open access). – Det är ett stort steg framåt att Stockholms universitet nu får en samlad förlagsverksamhet med tydlig ingång för såväl forskare … More Stockholms universitet tar ett samlat grepp om sin förlagsverksamhet