Universitetets och världens Open Access-publicering

Av: Camilla Hertil-Lindelöw 2012 publicerades 11,8 % av universitetets refereegranskade artiklar i så kallade gyllene OA-tidskrifter. Andra lärosäten har liknande siffror, runt 10 %. Nationellt hamnar Sverige på siffran 8 % för åren 2008-2011. 2012 års resultat för Stockholms universitet finns nu sammanställt i en rapport. Där kan du läsa mer om hur fakulteterna publicerar Open Access … More Universitetets och världens Open Access-publicering

Stockholms universitet tar ett samlat grepp om sin förlagsverksamhet

Under 2013 kommer Stockholms universitet ta ett samlat grepp om sin förlagsutgivning. Universitetet samlar förlagsverksamheten vid Stockholms universitetsbibliotek och formar Stockholm University Press. Förlaget ska fokusera på främjande av utgivning av elektroniska och fritt tillgängliga titlar (Open access). – Det är ett stort steg framåt att Stockholms universitet nu får en samlad förlagsverksamhet med tydlig ingång för såväl forskare … More Stockholms universitet tar ett samlat grepp om sin förlagsverksamhet