Universitetets och världens Open Access-publicering


Av
Camilla Hertil-Lindelöw

2012 publicerades 11,8 % av universitetets refereegranskade artiklar i så kallade gyllene OA-tidskrifter. Andra lärosäten har liknande siffror, runt 10 %. Nationellt hamnar Sverige på siffran 8 % för åren 2008-2011.

2012 års resultat för Stockholms universitet finns nu sammanställt i en rapport. Där kan du läsa mer om hur fakulteterna publicerar Open Access och vilka tidskrifter vi publicerar mest i.

I augusti kom en rapport beställd av Europeiska Kommissionen. Där undersöks den totala OA-publiceringen (gyllene OA-tidskrifter, den gröna självarkiveringen eller parallellpubliceringen och hybridpubliceringen) för olika vetenskapliga fält och länder. Resultaten tyder på att OA-publiceringen på många håll står för mer än hälften av den totala publiceringen. Brasilien ligger på 63 % OA-publicering för åren 2008-2011. Även Nederländerna, USA och Schweiz har en hög andel OA-publicering. Sverige ligger enligt rapporten på 48 % total OA-publicering.

En annan fråga som är ständigt aktuell i OA-sammanhang är den om antalet citeringar. Får du fler citeringar om du publicerar Open Access? Den här rapporten pekar på att grön OA i form av självarkivering och hybridformen ger fler citeringar, medan den gyllene vägen verkar ge färre antal citeringar. Läs mer om Open Access här.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s