Sista utposten faller – och positionerar om sig

Av: Marjatta Sikström

American Chemical Society är en av de mäktigaste och sista lärda sällskap som hittills idogt kämpat emot Open Access-rörelsen. Nu omfamnar deras nya policy öppen vetenskaplig kommunikation och omsorg för maximal och rättvis spridning av vetensakliga rön. Den första november, några dagar efter den internationella Open Access-veckan, lanserade de en ny publiceringspolicy.

American Chemical Society (ACS) ger ut ett 40-tal högt rankade tidskrifter inom kemi och har finansierat sällskapets verksamhet med prenumerationsavgifter. Men den förändrade ekologin av vetenskaplig kommunikation har svept ACS med sig. ACS har hamnat under större konkurrens av framgångsrika OA-förlag samt hårdare tryck från forskningsfinansiärer. Samtidigt har fältet för OA-publicering mognat och nya hållbara ekonomiska modeller har vuxit fram. ACS kan nu positionera om sig.

Enligt ett pressmeddelande lanserar de nu ett brett stimulanspaket för Open Access-publicering inom kemi.  Det nya består av fyra komponenter:

ACS Central Science: En helt ny OA-tidskrift lanseras av ACS under 2014. Den kommer att vara av hög kvalité och ytterst selektiv. Det unika med den nya är att den inte kommer att ta ut några författaravgifter.

ACS Editors’ Choice: Artiklar med ovanligt hög kvalité och aktualitet för allmänheten kommer att kostnadsfritt läggas ut i Open Access – en om dagen. Urvalet baserar sig på rekommendationer från de 400 redaktörerna som är anknutna till ACS tidskrifter. Artiklarna publiceras sedan i respektive prenumerationsbaserad (hybrid) tidskrift från ACS.

Author Rewards: En ytterligare stimulansåtgärd startar i början av 2014. Varje publicerad artikel under 2014 i någon av ACS tidskrifter genererar tillgodohavande motsvarande $1500.  Denna summa kan användas för publicering av OA-artiklar i ACS tidskrifter under 2015-2017.

Den fjärde komponenten av den nya policyn är en mer traditionell Expanded ACS AuthorChoice. Detta erbjuder för forskare ett spektrum av alternativa val av OA-vägar. Valet gäller den slutgiltiga förlagspublicerade och formaterad version.  Priset per OA-artikel varierar mellan $750 och $4000 – beroende på tre kriterier:

  • Hur snabbt artikeln ska publiceras i OA: Omgående eller efter en embargo-period (vanligast är 12 månader)
  • Om man är medlem i ACS eller inte
  • I vilken grad författarens lärosäte prenumererar på ACS tidskrifter

American Chemical Society:s nya publiceringspolicy är en välkommen nyhet och en framgång för OA-rörelsen. Dock saknar den fortfarande den femte komponenten: Möjligheten till omedelbar parallellpublicering av slutgiltiga författarversionen i ett öppet vetenskapligt arkiv, som Diva. Det är det mest kostnadseffektiva OA-alternativet och det uppfyller OA-kravet från de flesta av forskningsfinansiärerna.

ACS pressmedelande med alla detaljer om den nya policyn hittar du här.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s