Nytt avhandlingsstöd ska förenkla för forskare

Av: Emi-Simone Zawall

Under nästa år kommer Stockholms universitetsbibliotek att upprätta ett centralt stöd för universitetets doktorander. Dels vad gäller produktionen av avhandlingar (produktionsstöd), dels distributionen av dem (distributionsstöd) och dels vad gäller hanteringen av de frågor som uppstår i publiceringsprocessen som sådan (rådgivningsstöd). Stödfunktionerna kommer att vara gratis för universitetets forskare, produktionen bekostas av institutionerna eller fakulteterna via tryckbidraget, och publikationerna ska, om de finns till försäljning, säljas till självkostnadspris.

Avsikten med en sådan infrastruktur är att den gör det möjligt att på sikt utveckla rutiner för andra slags publikationer, exempelvis monografier, artiklar och tidskrifter och därmed bredda tjänsterna mot hela universitetet.

Uppdraget att forma en universitetsgemensam förlagsverksamhet fick biblioteket av rektor för knappt ett år sedan. Under året som gått har SU Förlag förts över till Stockholms universitetsbibliotek och diskussioner förts om hur det nya publiceringsstödet ska se ut. I en nyligen färdigställd rapport redogör biblioteket för sina planer. Läs hela rapporten här.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s