Doktorandens sista dagar

Av: Thomas Neidenmark Det är stressigt inför disputationen. I veckan har jag återigen träffat en doktorand som uttryckte stark vånda över slutfasen i sitt avhandlingsprojekt. Att avropa tryckerier för att trycka den gigantiska pliktupplagan skrämmer. Hur fungerar DiVA? Vem ska jag prata med om att bilderna hoppar runt i Word som sockerstinna Hedenhösbarn? Pengarna är slut. … More Doktorandens sista dagar

Nytt avhandlingsstöd ska förenkla för forskare

Av: Emi-Simone Zawall Under nästa år kommer Stockholms universitetsbibliotek att upprätta ett centralt stöd för universitetets doktorander. Dels vad gäller produktionen av avhandlingar (produktionsstöd), dels distributionen av dem (distributionsstöd) och dels vad gäller hanteringen av de frågor som uppstår i publiceringsprocessen som sådan (rådgivningsstöd). Stödfunktionerna kommer att vara gratis för universitetets forskare, produktionen bekostas av institutionerna … More Nytt avhandlingsstöd ska förenkla för forskare