#OpenAccessWeek #OpenInAction – First OA book in the Series Stockholm Studies in Comparative Religion

We are happy to announce that the Editorial board of Stockholm Studies in Comparative Religion has now published their first open access book with Stockholm University Press. New book from Stockholm University Press: Horizons of Shamanism: A Triangular Approach to the History and Anthropology of Ecstatic Techniques The multifarious and sometimes contested concept of “shamanism” has … More #OpenAccessWeek #OpenInAction – First OA book in the Series Stockholm Studies in Comparative Religion

Universitetets och världens Open Access-publicering

Av: Camilla Hertil-Lindelöw 2012 publicerades 11,8 % av universitetets refereegranskade artiklar i så kallade gyllene OA-tidskrifter. Andra lärosäten har liknande siffror, runt 10 %. Nationellt hamnar Sverige på siffran 8 % för åren 2008-2011. 2012 års resultat för Stockholms universitet finns nu sammanställt i en rapport. Där kan du läsa mer om hur fakulteterna publicerar Open Access … More Universitetets och världens Open Access-publicering