Universitetets och världens Open Access-publicering

Av: Camilla Hertil-Lindelöw 2012 publicerades 11,8 % av universitetets refereegranskade artiklar i så kallade gyllene OA-tidskrifter. Andra lärosäten har liknande siffror, runt 10 %. Nationellt hamnar Sverige på siffran 8 % för åren 2008-2011. 2012 års resultat för Stockholms universitet finns nu sammanställt i en rapport. Där kan du läsa mer om hur fakulteterna publicerar Open Access … More Universitetets och världens Open Access-publicering