Sveriges högskolebibliometriker i möte

En grupp med representanter för bibliometrifunktionen vid Sveriges högskolebibliotek: SUHF:s Forum för bibliotekschefer – Arbetsgrupp för bibliometri hade möte 2012-11-20 på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Mötet ägnades framförallt gruppens verksamhet under kommande år, samt teman för s.k. metrics-möten, för alla bibliometriintresserade.

Gruppen har uppfattat att det finns önskemål om introduktionsutbildning i bibliometri och en kurs på 2-3 dagar på KTH under våren föreslogs. Under hösten kan en fördjupande kurs i visualiseringar bli ett komplement.

Som teman för kommande metrics-möten föreslogs dels Forskningsdata (t.ex. forskar ID:n, projektdatabaser, länkade data) samt Indikatorer för samverkan och nyttiggörande av forskning, helst då med medverkan av VINNOVA-Sveriges innovationsmyndighet.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s