Användning och återanvändning av forskningsdata

Av: Thomas Neidenmark Hösten 2014 arrangerar svensk nationell datatjänst (SND) SND:s nationella forskarworkshop och en SND:s doktorandnätverksträff i syfte att informera om tjänsterna samt inhämta synpunkter för att utveckla tjänsterna. SND:s nationella forskarworkshop äger rum den 11 november och fokuserar på förutsättningar och riktlinjer för tillgängliggörande av forskningsmaterial. Vetenskapsrådet presenterar då arbetet med regeringsuppdraget om nationella riktlinjer för Open Access till forskningsdata, Vinnova … More Användning och återanvändning av forskningsdata

Forskare välkomnas till workshop om forskningsdata

Av: Thomas Neidenmark Svensk Nationell Datatjänst kallar till kostnadsfri forskarworkshop om hur stora datamängder kan användas mer effektivt. Tid och plats: 25 november kl. 9.30-16 på Handelshögskolan, Göteborg. Kaffe och lunch ingår. Forskningsfinansiärer och lagstiftare förespråkar att forskningsmaterial återanvänds. Men hur gör vi forskare det? Min forskning bygger mycket på andras forskning som jag oftast når … More Forskare välkomnas till workshop om forskningsdata

Sveriges högskolebibliometriker i möte

Av: Per Swedberg En grupp med representanter för bibliometrifunktionen vid Sveriges högskolebibliotek: SUHF:s Forum för bibliotekschefer – Arbetsgrupp för bibliometri hade möte 2012-11-20 på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Mötet ägnades framförallt gruppens verksamhet under kommande år, samt teman för s.k. metrics-möten, för alla bibliometriintresserade. Gruppen har uppfattat att det finns önskemål om introduktionsutbildning i bibliometri och en kurs … More Sveriges högskolebibliometriker i möte