Forskare välkomnas till workshop om forskningsdata

Av: Thomas Neidenmark

Svensk Nationell Datatjänst kallar till kostnadsfri forskarworkshop om hur stora datamängder kan användas mer effektivt. Tid och plats: 25 november kl. 9.30-16 på Handelshögskolan, Göteborg. Kaffe och lunch ingår.

Forskningsfinansiärer och lagstiftare förespråkar att forskningsmaterial återanvänds. Men hur gör vi forskare det? Min forskning bygger mycket på andras forskning som jag oftast når via publikationer. Att få tillgång också till grundmaterialet kanske kan lyfta mina egna och andras analyser till nya höjder. Är det min rättighet eller skyldighet att göra mina forskningsdata återanvändbara? Europadomstolen slog nyligen fast att forskningsmaterial inte är den enskilde forskarens egendom.

Workshopen kommer att behandla etiska och juridiska utmaningar samt praktiska exempel på forskares tillgängliggörande av forskningsmaterial.

Läs mer och anmäl dig här.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s