Bibliotekskonferens i London 30–31 oktober

Av: Anne Järvinen

Konferensen Internet Librarian International 2012 med temat Re-imagine, Renew, Reboot: Innovating for Success var uppdelad i flera spår under de två dagarna: innovativ teknik, nya tjänster, sociala medier, att tänka om när det gäller resurser och samarbeten, bibliotekets nya roller, marknadsföring och evaluering.

Spåret Evidence and impact tog upp olika sätt att försöka värdera bibliotekets effekt på forskning och lärande och hitta nya sätt att mäta det. Bland annat redovisades senaste resultat från Library Impact Data Project som vill mäta vilken effekt akademiska bibliotek har på sina studenter. Man har sett att studenter med höga betyg börjar använda e-resurser tidigare på morgnarna och fortsätter med det även runt åttatiden på kvällen då dokusåporna orsakar ett fall för övriga. Skulle en sådan mätning ens vara möjlig i Sverige med tanke på integritetsreglerna? Att icke-användning av bibliotekets resurser kan vara ett av tecknen på en student som riskerar att hoppa av sina studier borde dock vara intressant för alla lärosäten och bör kunna genomföras.

Ett annat projekt har undersökt om trafiken till ett forskningsarkiv ökar när författarna till materialet lägger upp kontaktsidor på akademiska sajter som LinkedIn och academia.edu och länkar till sitt material i arkivet. Resultatet visar att länkar i Blogspot ökade trafiken mer eftersom 50-70% av trafiken kommer från Google.

I ett sådant här sammanhang märks det också att Stockholms universitetsbiblioteks arbete ligger i framkant. Särskilt efter Open Access-veckan 22-28 oktober kan man konstatera att Stockholms universitet arbetar med hur forskning kan publiceras Open Access, när många andra bibliotek, exempelvis i USA, försöker få sina lärosäten att anta en policy för Open Access.

Överlag gav konferensen en värdefull överblick av den pågående utvecklingen och nya verksamhetsområden på bibliotek.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s