Sveriges högskolebibliometriker i möte

Av: Per Swedberg En grupp med representanter för bibliometrifunktionen vid Sveriges högskolebibliotek: SUHF:s Forum för bibliotekschefer – Arbetsgrupp för bibliometri hade möte 2012-11-20 på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Mötet ägnades framförallt gruppens verksamhet under kommande år, samt teman för s.k. metrics-möten, för alla bibliometriintresserade. Gruppen har uppfattat att det finns önskemål om introduktionsutbildning i bibliometri och en kurs … More Sveriges högskolebibliometriker i möte

Bibliotekskonferens i London 30–31 oktober

Av: Anne Järvinen Konferensen Internet Librarian International 2012 med temat Re-imagine, Renew, Reboot: Innovating for Success var uppdelad i flera spår under de två dagarna: innovativ teknik, nya tjänster, sociala medier, att tänka om när det gäller resurser och samarbeten, bibliotekets nya roller, marknadsföring och evaluering. Spåret Evidence and impact tog upp olika sätt att försöka värdera bibliotekets … More Bibliotekskonferens i London 30–31 oktober

Scientometrikonferens i Montreal 5-8 september 2012

Av: Per Ahlgren Den 5-8 september ägde 17th International Conference on Science and Technology Indicators rum i Montreal, Kanada. Från Stockholms universitetsbibliotek deltog Per Ahlgren. Där presenterade jag ett paper, som jag författat tillsammans med Olle Persson, Umeå universitet: “Globalization of citations and collaboration: A study of twelve journals”. Konferensen behandlade följande teman inom scientometrin, där “S&T” står … More Scientometrikonferens i Montreal 5-8 september 2012