Scientometrikonferens i Montreal 5-8 september 2012

Den 5-8 september ägde 17th International Conference on Science and Technology Indicators rum i Montreal, Kanada. Från Stockholms universitetsbibliotek deltog Per Ahlgren. Där presenterade jag ett paper, som jag författat tillsammans med Olle Persson, Umeå universitet: “Globalization of citations and collaboration: A study of twelve journals”. Konferensen behandlade följande teman inom scientometrin, där “S&T” står för “Science & Technology”, “R&D” för “Research & Development”:

  • Theoretical, historical, practical and social aspects of S&T indicator development and use
  • Methodological aspects in the use of S&T indicators and the production of statistics
  • Use of S&T indicators in R&D management and S&T strategy development and evaluation

Vissa av de papers, som presenterades på konferensen, har en tydlig koppling till min forskning och/eller är relaterade till de bibliometriska analyser, vilka utförs vid Stockholms universitet. Mer information om mitt arbete och bibliometri vid Stockholms universitet finns på den bibliometriska funktionens webbplats.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s