Strindbergsprojektet går in i en ny fas

Av: Hans Söderström

Utgivningen av August Strindbergs Samlade Verk, som pågått sedan 1981 (vid Stockholms universitet sedan 1986) har nu nått fram till den sista textvolymen, Hemsöborna. Redaktörer är Camilla Kretz och Hans Söderström. Boken utkommer i november.

Det så kallade Strindbergsprojektet går därmed in i en ny fas. Arbetet kan nu inriktas helt på de textkritiska kommentarerna, i vilka den vetenskapliga apparat som ligger till grund för var och en av de redan utgivna texterna redovisas. 26 sådana har redan publicerats i Litteraturbanken.se, men hela 45 stycken återstår att färdigställa.

August Strindbergs Samlade Verk kan läsas i fulltext i Litteraturbanken.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s