Viktigt att forskare får veta mer om Open Access

Av: Emelie Jerberyd

Måndagen den 22 oktober börjar årets Open Access Week. Detta år ligger fokus på de praktiska frågorna kring Open Access-publicering.

– Jag tycker att både forskare och beslutsfattare, som exempelvis rektorer på skolorna, ska komma och lyssna. Och varför inte studenter också? Säger Ulf Gedde, professor i polymera material vid KTH, som kommer att medverka under ett seminarium på KTH.

Open Access (OA), som började växa fram som en reaktion på kraftiga prisökningar på vetenskapliga tidskrifter under 90-talet, innebär i stora drag att vetenskapliga artiklar men även andra typer av publikationer, ska göras tillgängliga på Internet så att alla kostnadsfritt får tillgång till dem. Förhoppningen är att detta ska leda till att forskningen blir mera synlig och uppmärksammad. KTH har ställt sig bakom Open Access och rektorn uppmanar därför alla forskare att sträva efter att publicera sig Open Access.

Men det finns både anhängare och motståndare till Open Access i forskningsvärlden, berättar Ulf Gedde, professor i polymera material vid Kemiskolan, KTH och redaktör för European Polymer Journal.

– På KTH är inställningen till Open Access olika beroende på ämnesområde. För de forskare som inte publicerat tidigare i stora tidskrifter och därmed inte fått så stor spridning på sina publikationer så kan OA vara något positivt. Men bland dem som har en stark tradition av att publicera i stora tidskrifter, som exempelvis för oss i kemi, är motståndet större. Det systemet fungerar alldeles utmärkt och det är få forskare som skulle vilja gå ifrån det och börja publicera sig Open Access och dessutom behöva betala för att publicera sig.

Eftersom Open Access får en allt större plats i forskningsvärlden tycker Ulf Gedde att det är bra att KTH anordnar Open Access Week.

– Det blir alltmera betydelsefullt hur vi publicerar och eftersom Open Access blir vanligare och vanligare så är det viktigt att alla forskare får veta mer om det. Jag tycker även att personer som har en ledande ställning på universiteten, som rektorerna, bör komma och lyssna.

Tillsammans med Thomas Wirth, professor i organisk kemi vid Cardiff University och redaktör för Chemistry Open, kommer Ulf Gedde medverka på måndagens seminarium “Open Access – a simple choice?” och föra en diskussion om olika aspekter av Open Access. Ett annat seminarium som Ulf Gedde tycker att forskare bör gå på är panelsamtalet på tisdagen i Aula Magna vid Stockholms universitet, då representanterna från de olika lärosätena kommer att ge sin syn på Open Access. Forskare kommer även att ges möjlighet att ställa frågor och diskutera vad Open Access innebär både för forskningen i stort och för enskilda forskare.

Läs mer om Open Access week.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s