OpenAIRE i Göttingen

Av: Thomas Neidenmark

“Now it’s the infrastructure, stupid”

Carl-Christian Buhr gav tydligt besked om Europakommissionens digitala agenda inför Horizon 2020 i en presentation på konferensen OpenAIRE “Enlightenment in the Knowledge Society: From Pilot to Service“. Vi befinner oss enligt Buhr bortom frågan om vad och varför forskning ska publiceras Open Access. Idag handlar Open Access om tekniska lösningar. Målet är att alla forskningsresultat som finansieras med kommissionens anslag ska publiceras Open Access. Även forskningsdata ska publiceras fritt för andra att återanvända. Men för att det ska vara möjligt behövs en kraftfull infrastruktur som forskare kan använda. Om detta handlar OpenAIRE, Open Access Infrastructure for Research in Europe,  – om en utvidgad europeisk infrastruktur för forskning och forskningsdata. Idag förväntas du som har forskningsmedel – vissa forskningsområden – från Europeiska forskningsrådet eller från FP7 att registrera information om din publikation med länk till fulltexten i OpenAIRE.

På konferensen som ägde rum i Göttingen uttrycktes stor enighet kring Open Access som en snart förestående standard för vetenskaplig publicering. OpenAIRE samlar idag främst refereegranskade artiklar men ambitionen är alltså att länka forskningsdata till artiklar. Denna ambition inleddes i december 2011 och kallas OpenAIREplus.

“The project will establish an e-Infrastructure to harvest, enrich and store the metadata of Open Access scientific datasets. Innovative underlying technical structures will be deployed to support the management of and inter-linking between associated scientific data”.
OpenAIREplus kommer att samordna alla DRIVER-arkiv, däribland DiVA, och innebär möjligheter för svenska forskare att använda och dela forskningsdata. Redan idag blir svenska publikationer som läggs i DiVA och som har finansierats av FP7 synliga i OpenAIRE-portalen. Det är alltså viktigt att du lägger fulltexter av dessa FP7-finansierade publikationer i DiVA.

Ambitionen att länka forskningsdata till dig som är forskare, dina projekt och dina publikationer pågår också i sverige. Exempelvis kräver Vetenskapsrådet att din forskningsansökan kompletteras med en plan för hur du ska göra forskningsdata tillgängligt. Närmast till hands för dig som är humanist, samhällsvetare eller medicinare kan vara att kommunicera med svensk nationell datatjänst, SND. Andra portaler till samarbeten kring forskningsdata som är värda uppmärksamhet är International Collaboration on Research Data Infrastructure, iCORDI och Research Data Alliance.

Det europeiska arbetet med Open Access och infrastruktursatsningar presenteras i boken Implementing Open Access Mandates in Europe: OpenAIRE Study on the Development of Open Access Repository Communities in Europe, 2012. Den finns i fulltext via Universitätsverlag Göttingen. Mer information om OpenAIRE finns på Openaccess.se.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s