OpenAIRE i Göttingen

Av: Thomas Neidenmark “Now it’s the infrastructure, stupid” Carl-Christian Buhr gav tydligt besked om Europakommissionens digitala agenda inför Horizon 2020 i en presentation på konferensen OpenAIRE “Enlightenment in the Knowledge Society: From Pilot to Service“. Vi befinner oss enligt Buhr bortom frågan om vad och varför forskning ska publiceras Open Access. Idag handlar Open Access om tekniska lösningar. Målet är att … More OpenAIRE i Göttingen