Sveriges högskolebibliometriker i möte

Av: Per Swedberg En grupp med representanter för bibliometrifunktionen vid Sveriges högskolebibliotek: SUHF:s Forum för bibliotekschefer – Arbetsgrupp för bibliometri hade möte 2012-11-20 på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Mötet ägnades framförallt gruppens verksamhet under kommande år, samt teman för s.k. metrics-möten, för alla bibliometriintresserade. Gruppen har uppfattat att det finns önskemål om introduktionsutbildning i bibliometri och en kurs … More Sveriges högskolebibliometriker i möte