Gamla affärsmodeller krockar med Open Access

Av: Thomas Neidenmark Begreppet Open Access var nytt för mig när jag började arbeta på Stockholms universitetsbibliotek. För mig har det alltid varit en självklarhet att utbyte av forskningsinformation måste vara snabb, flexibel och fri. Så har jag jobbat som forskare. Men det är inte enbart upp till oss forskare att bestämma att forskningen är fri … More Gamla affärsmodeller krockar med Open Access