Gamla affärsmodeller krockar med Open Access

Av: Thomas Neidenmark

Begreppet Open Access var nytt för mig när jag började arbeta på Stockholms universitetsbibliotek. För mig har det alltid varit en självklarhet att utbyte av forskningsinformation måste vara snabb, flexibel och fri. Så har jag jobbat som forskare. Men det är inte enbart upp till oss forskare att bestämma att forskningen är fri att återanvända. Våra publikationer måste också nå ut genom värdiga forskningsmäklare. Någon måste skapa skaparen enligt Bourdieus logik. Vem är det? En av skaparna är prestigefulla Routledge. som har en lång tradition av att publicera forskning. De har också lång erfarenhet av att tjäna pengar på forskning. Det är helt i sin ordning. Men i samband med att allt fler forskare uttrycker önskemål om publicering för fri tillgång och fri tillgång till publikationer börjar dock gamla affärsmodeller, att ta ut så mycket pengar som möjligt utan att väcka anstöt, att krackelera. Det visar sig bildligt talat i Routledge Open Access-publicering.

Den som söker på Open Access på Routledge hemsida får en träff. Så har det varit åtminstone sedan 2011 då jag undrade vad Open Access var. Den enda träffen är en bok som heter Freedom of Information från 2008. Jag skulle vilja läsa den, men jag har inte råd. Det känns inte ens rimligt att biblioteket köper boken för att jag ska läsa den. 2011 kostade den £ 130 pund och idag 2014 kostar den £ 160. Det är 1724 kronor exklusive frakt för 206 sidor. En måste undra om Routledge verkligen vill sälja boken?

Bild

Routledge publikation manifesterar en uppbenbar krock mellan en ålderstigen affärsmodell och just Freedom of Information. Krocken är närmast löjeväckande, men så länge pengarna rullar in till förlaget behöver de inte ändra något. På den mest iögonenfallande köp-knappen bredvid titeln står ”Recommend to Librarian” och enligt nationella bibliotekskatalogen har enbart ett svenskt bibliotek köpt boken. Boken har inte heller vunnit övertygande framgång i sociala medier av vad som framgår på Routledge hemsida [bilden]. Det är bra om forskning kommersialiseras och bidrar till samhällelig tillväxt. Men när tillgången till forskning hindras av gamla affärsmodeller måste vi tydligare formulera våra önskemål om Open Acces. Då kommer småningom också Routledge affärsmodell att moderniseras.

Det är lätt att välja Open Access idag. Det är lätt att göra tillgången till forskning snabb, flexibel och fri. Ett av många initiativ i denna riktning är etableringen av Stockholm University Press som ett kraftfullt publiceringsstöd till forskare. Freedom of Information kan och ska vara värt namnet.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s