Open Access-erbjudande från Royal Chemical Society

Av: Ingela Tång

Förra året lanserade Royal Society of Chemistry (RSC) programmet Gold for Gold för internationella forskare vars institutioner prenumererar på RSC:s tidskrifter.

Stockholms universitet har genom programmet tilldelats 19 krediter (vouchers). En kredit per Open Access-artikel. Det innebär att 19 artiklar med minst en författare från Stockholms universitet, kan Open Access-publiceras i någon av RSC:s tidskrifter. Erbjudandet gäller under 2014.

Antalet krediter – fria artiklar – är baserat på hur mycket man betalar i prenumerationskostnader till RSC. Observera att artikeln måste vara accepterad av tidskriften för att kunna tilldelas en voucher.

Kontakta Ingela Tång på universitetsbiblioteket för att få din voucher.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s