Pilotprojekt sprider böcker globalt

Av: Magnus Brink

I syfte att öka spridningen av publikationer har Stockholms universitetsbibliotek gått med i det globala open access-samarbetet Knowledge Unlatched Pilot.

Projektet Knowledge Unlatched Pilot ska underlätta fri spridning av akademiska e-böcker globalt genom samverkan mellan universitetsbibliotek. Stockholms universitetsbibliotek har tillsammans med andra bibliotek gått in i projektet som till en början omfattar 28 boktitlar från tretton akademiska förlag. De första titlarna har valts ut av bibliotekarier för att återspegla en bredd i utgivningen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vi ser det som viktigt att stödja open access-projekt inom monografiområdet. Open access-diskussionen har kommit långt när det gäller artiklar men släpat efter när det gäller monografier och därför välkomnar vi projekt för ökad spridning, säger överbibliotekarie Wilhelm Widmark.

Författare till böcker kommer att ersättas i samband med publicering med en i förväg överenskommen ersättning för att de överlåter material till Creative Commons-licensiering. Målet med pilotprojektet är att kunna skapa en hållbar affärsmodell för open access och att öka spridningen av bland annat monografier.

En förutsättning för genomförandet är att minst 200 bibliotek i världen går med i projektet. Stockholms universitetsbibliotek är ett av två bibliotek i Sverige som gått med och biblioteket ser gärna att fler svenska bibliotek gör dem sällskap för att nå det uppsatta medlemsmålet för pilotprojektet. I dagsläget är 167 bibliotek anslutna.

Läs mer på knowledgeunlatched.org


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s