Utmaningar, processer och protester – så här blev en bok om estetiska lärprocesser till | New book: Anthology about teaching and learning in the arts

Hur utvecklas egentligen lärarpraktik på ett vetenskapligt sätt inom de estetiska ämnesområdena? Antologin De estetiska ämnenas didaktik – Utmaningar, processer och protester publicerades i slutet av augusti efter noggrann granskning och revidering. I boken beskriver författarna, som alla är verksamma lärare och/eller lärarutbildare, hur deras processer ser ut när de analyserar och utvecklar sin undervisning. Här … More Utmaningar, processer och protester – så här blev en bok om estetiska lärprocesser till | New book: Anthology about teaching and learning in the arts