Utmaningar, processer och protester – så här blev en bok om estetiska lärprocesser till | New book: Anthology about teaching and learning in the arts

Hur utvecklas egentligen lärarpraktik på ett vetenskapligt sätt inom de estetiska ämnesområdena? Antologin De estetiska ämnenas didaktik – Utmaningar, processer och protester publicerades i slutet av augusti efter noggrann granskning och revidering. I boken beskriver författarna, som alla är verksamma lärare och/eller lärarutbildare, hur deras processer ser ut när de analyserar och utvecklar sin undervisning. Här berättar redaktörerna om varför boken behövdes och hur de arbetade med innehållet.

A summary in English is available below.

estetiskt omslagHur fick ni idén till att sätta ihop en antologi om estetiska lärprocesser, och varför blev det just en antologi, och inte bara en vanlig bok?

Det finns åtminstone två rötter till denna bok. I samband med att lärarutbildningen omorganiserades och flyttade till Frescati, bildades år 2012 ett centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (förk. “CeHum”) och det som var kvar av den estetiska verksamheten inom lärarutbildningen kom att höra till detta centrum. I denna nya miljö producerade lärarna inom de humanistiska ämnenas didaktik en antologi för att definiera sin verksamhet. När sedan stafettpinnen gick till den estetiska avdelningen så tog vi tillfället i akt att beskriva och vidareutveckla en del av det arbete vi hade påbörjat; att definiera vilka vi är och vad vi gör. Att det blev just en antologi var en konsekvens av att detta arbete skulle vara gemensamt – allas röster skulle höras; såväl från det praktiknära inifrånperspektivet som från forskning. Det var ett sätt att bygga en gemensam tankevärld för den nybildade miljön.

Att sätta samman en antologi är tidskrävande och ställer krav på samordning. Hur gick det redaktionella arbetet till med De estetiska ämnenas didaktik?

Vissa av författarna har “värkt” fram sina bidrag genom seminarier och peer-grupper, medan andra har haft en klar ide från första början om vilka frågor de ville nysta i. Vi ville visa på den bredd, de spänningar och diskussioner som finns inom vårt fält och som vi som arbetar med estetiska ämnen och lärprocesser brottas med inom lärarutbildningen. Att välja titel till boken var därför en stor utmaning då vi ville att den skulle signalera motstånd, spänning och ett kritiskt förhållningssätt, samtidigt som den tydligt skulle handla om estetiska verksamheter i lärarutbildning och skola – och ingenting annat.

anne ketil ulrika
Redaktörerna som styrt arbetet med antologin är från vänster: Anne Lidén, Ulrika von Schantz och Ketil Thorgersen. Alla arbetar vid Institutionen för de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms Universitet.

Vi i redaktionsgruppen har därför dels haft många interna möten, dels kallat till gruppseminarier där bidragen diskuterats gemensamt. En av redaktörerna har även fungerat som sekreterare och oumbärlig resurs för alla inblandade (tack, Anne Lidén!), inte minst genom att sköta den digitala plattformen som vi har använt för att kommunicera och dokumentera hela processen. Dessutom har vi haft externa granskare och ett vetenskapligt råd på institutionen som bedömt kvalitén innan publicering. Så innehållet ska vara både ekologiskt och kravmärkt med lång hållbarhet!

 

7_fineArt_staffan_guttman_anthology_sketchingsDSC_4731
Illustrationerna i boken är baserade på originalteckningar av Staffan Guttman, som också skrivit ett kapitel i boken om sitt arbete med att utbilda bildlärare. Bilden föreställer: Estetiskt ämne Bild. Bläckteckning. Publicerad med CC BY-licens, med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren tecknaren Staffan Guttman.

Vilka tror ni skulle kunna vara intresserade av att läsa boken och vad tänker ni att den kan användas till?

Vi har redan fått återkoppling på att boken är intressant från olika håll. En lärare i gymnasiet tyckte det var en bra bok för att diskutera med kollegor vad de håller på med och för att förstå verksamhetens funktion. Andra har börjat använda delar som kurslitteratur i lärarutbildningen, något som underlättas av att det går lätt att ladda ner och referera kapitlen var för sig.

Vi hoppas att kollegor inom lärarutbildningen runtom i Sverige vill läsa och att boken kan ge nya infallsvinklar och inspiration till att tänka vidare. Och det vore fantastiskt om den är användbar även för verksamma lärare i skolan.

Läs och ladda ner boken gratis här: https://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/10.16993/bap/. Eller klicka vidare till någon av distributörernas webbsidor för att köpa en tryckt version.

Intervju av: Sofie Wennström, Förlagsredaktör, Stockholm University Press

Välkommen på releasefest för boken fredagen den 12 oktober kl 15:00 för att träffa författare och redaktörer. Festen äger rum på Institutionen för de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnenas didaktik (HSD), i foajén i byggnaden som kallas “Stallet”, dvs. Svante Arrhenius väg 19 F (se karta).

Den tryckta versionen kommer finnas till försäljning, och det ordnas en utställning med originalen av illustrationerna i boken, som gjorts av Staffan Guttman.

Summary in English

This anthology presents perspectives on teaching and learning in the arts and is relevant for teachers and teacher students in the arts as well as researchers and PhD candidates. The analytical discussions about children, pupils, teachers and students in varying forms of creative education are treated from a variety of theoretical perspectives and offer new ways of thinking about the arts in all forms of education. In the anthology, researchers, senior lecturers and experienced educators discuss research questions about aesthetic expressions, communication, subjects, learning processes and reflections from a practical point of departure. The authors are all employed at or connected to the art education at the Department of Humanities and Social Sciences Education (HSD) at Stockholm University, Sweden. The book includes descriptions of different research practices such as research by professors and senior lecturers, postdocs as well as the reflective writings of teaching personnel. The chapters have all gone through a double-blind peer-review process.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s