Kostnadsfri partikelfysik – SCOAP3 är världens största Open Access-initiativ

Av: Marjatta Sikström  Svenska partikelfysiker kan nu, från och med 2014, publicera sina artiklar kostnadsfritt som Open Access i prestigetidskrifter från bland annat Elsevier, Institute of Physics och Springer. Sammanlagt handlar det om tolv tidskrifter inom partikelfysik utgivna av nio olika förlag. Den nu införda kostnadsfria OA-utgivningen inom partikelfysik möjliggörs via SCOAP3 – Sponsoring Consortium for … More Kostnadsfri partikelfysik – SCOAP3 är världens största Open Access-initiativ