Kostnadsfri partikelfysik – SCOAP3 är världens största Open Access-initiativ

Plutonium_pellet

Av: Marjatta Sikström 

Svenska partikelfysiker kan nu, från och med 2014, publicera sina artiklar kostnadsfritt som Open Access i prestigetidskrifter från bland annat Elsevier, Institute of Physics och Springer. Sammanlagt handlar det om tolv tidskrifter inom partikelfysik utgivna av nio olika förlag.

Den nu införda kostnadsfria OA-utgivningen inom partikelfysik möjliggörs via SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics. Förutom de nio förlagen deltar forskningsbibliotek och forskningsinstitut från över tusen organisationer och 31 länder. Detta gör SCOAP3 till världens största initiativ inom Open Access.

Initiativtagaren och noden i SCOAP3 är CERN. Deras bibliotek både upphandlar Open Access-publicering av de förlag som ger ut fysikernas tidskrifter samt sköter kontakterna och ekonomiska transaktionerna med de partnerorganisationer som ingår i konsortiet.

Grundtanken bakom SCOAP3-initiativet är att de resurser som använts för att prenumerera på partikelfysikernas tidskrifter istället ska användas till att betala artiklarnas granskning och publicering som Open Access. Tidskrifter inom partikelfysik är de första, som på här sättet omvandlas till Open Access-tidskrifter. Planer finns att fortsätta med liknande lösningar inom andra ämnesområden.

När du publicerar i någon av de SCOAP3-tidskrifterna, var vänlig och meddela utgivaren att du är anknuten till Stockholms universitet.

FAKTA
I konsortiet deltar följande förlag: Chinese Academy of Sciences, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Elsevier, Hindawi, Institute of Physics Publishing, Jagellonian University, Oxford University Press, Physical Society of Japan, SISSA Medialab, Springer, Società Italiana di Fisica.

De svenska ”SCOAP3 Partners” som via sina bibliotek deltar i konsortiet är Stockholms universitet, Chalmers, Lunds universitet, KTH och Uppsala universitet.

Med finns även bland annat följande tidskrifter: Nuclear Physics B, Physics Letters B, Advances in High Energy Physics, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, European Physical Journal C, Journal of High Energy Physics.

Den fullständiga listan över förlag och tidskrifter finns här.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s