Bättre förutsättningar för svensk forskningskommunikation

Av: Wilhelm Widmark Utbildningsdepartementet har genom en ny instruktion tydliggjort Kungliga bibliotekets ansvar när det gäller att tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruktur. Stockholms universitetsbibliotek välkomnar uppdateringen av instruktionen eftersom vi ser förbättrade möjligheter till ett nationellt och produktivt samarbete om forskningskommunikation både globalt och på hemmaplan. Instruktionen för Kungliga biblioteket: 3. inom sitt verksamhetsområde vara en resurs … More Bättre förutsättningar för svensk forskningskommunikation