Stockholm University Press behöver din hjälp

Efter ett rektorsbeslut från december 2012 har universitet samlat förlagsverksamheten på universitetsbiblioteket där Stockholms University Press håller på att byggas upp. Stockholm University Press kommer att fungera som ett publiceringsstöd med utgivning av elektroniska och fritt tillgängliga titlar (open access), med möjlighet till print on demand. Stockholm University Press är en anslagsfinansierad verksamhet vars främsta … More Stockholm University Press behöver din hjälp