Stockholm University Press behöver din hjälp

inbjudan_peer-reviwe

Efter ett rektorsbeslut från december 2012 har universitet samlat förlagsverksamheten på universitetsbiblioteket där Stockholms University Press håller på att byggas upp.

Stockholm University Press kommer att fungera som ett publiceringsstöd med utgivning av elektroniska och fritt tillgängliga titlar (open access), med möjlighet till print on demand.

Stockholm University Press är en anslagsfinansierad verksamhet vars främsta syfte är att tillgängliggöra forskningsresultat i olika format nationellt och internationellt. Utöver elektroniska format kommer även andra format (till exempel tryck och e-bok) erbjudas till självkostnadspris.

I arbetet med att bygga upp Stockholm University Press ingår att sätta upp riktlinjer för hur granskningen av manus ska gå till. Kollegial granskning (peer review) framhålls ofta som ett fundament inom den vetenskapliga processen; forskare inom samma område godkänner publiceringar och bidrar på så sätt till vetenskaplig kvalitet.

Biblioteket har tagit fram ett förslag på en granskningsprocess, och nu vill vi diskutera den med er. Vi bjuder därför in till en timmes workshop och hoppas att ni har tid och möjlighet att delta och påverka Stockholm University Press framtid. Hur tycker du att granskandet av dina vetenskapliga manus ska gå till?

ANMÄLAN TILL: camilla.hertil-lindelow@sub.su.se senast 17 februari


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s