Kriminologen Henrik Tham diskuterar konsekvenser av den svenska narkotikapolitiken

I DN Debatt (4/1) argumenterar Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet och redaktör för antologin Retreat or Entrenchment? Drug Policies in the Nordic Countries at a Crossroads för en reträtt från den svenska förbudslinjen mot knark. Regeringen måste nu tillsätta den utredning för utvärdering av narkotikapolitiken som en enig riksdag begärt, anser … More Kriminologen Henrik Tham diskuterar konsekvenser av den svenska narkotikapolitiken

The Challenge of Building Structural Equity in Open Access Publishing – from a Small Publisher Perspective

The theme for the International Open Access Week in 2021 is ‘Building Structural Equity’. Equity for everyone is a challenge in publishing in general. However, it is a task that needs to be dealt with for open access publishers as their business models, in general, need to include equal opportunities for authors. … More The Challenge of Building Structural Equity in Open Access Publishing – from a Small Publisher Perspective

New book from Stockholm University Press: Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället (”The knowledge society. A historical perspective”) Annika Sandén & Elisabeth Elgán (eds.)

Today’s society is often characterized as a knowledge society, in contrast to the earlier industrial society. Historians know that all societies are and have been knowledge societies. Without the ability to create, transfer, and use knowledge, between individuals and groups, power areas would neither have been built nor maintained. This edited volume reflects how historical … More New book from Stockholm University Press: Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället (”The knowledge society. A historical perspective”) Annika Sandén & Elisabeth Elgán (eds.)

New book from Stockholm University Press: Krig och fred i vendel- och vikingatida traditioner, by Håkan Rydving & Stefan Olsson (eds.)

What were the ideas about conflicts and conflict resolutions in the Nordic countries during the Vendel Period and the Viking Age? How were the gods Odin and Thor perceived to affect war and peace? These are examples of questions that the contributors of this book discuss. Other topics are how the role of gender and power … More New book from Stockholm University Press: Krig och fred i vendel- och vikingatida traditioner, by Håkan Rydving & Stefan Olsson (eds.)

#OpenAccessWeek #OpenInAction – First OA book in the Series Stockholm Studies in Comparative Religion

We are happy to announce that the Editorial board of Stockholm Studies in Comparative Religion has now published their first open access book with Stockholm University Press. New book from Stockholm University Press: Horizons of Shamanism: A Triangular Approach to the History and Anthropology of Ecstatic Techniques The multifarious and sometimes contested concept of “shamanism” has … More #OpenAccessWeek #OpenInAction – First OA book in the Series Stockholm Studies in Comparative Religion

Platonic Occasions – New book from Stockholm University Press

Platonic Occasions: Dialogues on Literature, Art and Culture, by Richard Begam and James Soderholm An experiment in criticism inspired by Platonic inquiry What have we learned about the initiatives of culture and literature since our classical predecessors? In Platonic Occasions: Dialogues on Literature, Art and Culture, Richard Begam and James Soderholm reflect upon a wide … More Platonic Occasions – New book from Stockholm University Press

Stockholm University Press joins OAPEN!

By: Sofie Wennström Stockholm University Press is delighted to sign an agreement with OAPEN for further dissemination worldwide of their books. The OAPEN Library indexes academic and quality assured open access books, and provides a platform for further spread of electronic sources beyond the publisher platform. The OAPEN Library ensure that the peer review process … More Stockholm University Press joins OAPEN!

It takes two to tango – the value of peer reviewer recognition

By: Sofie Wennström In a recent blog post by the Scholarly Kitchen team, compelling arguments are made for institutions and funding agencies to start recognising the work done by academics that by tradition has been going on “behind the scenes”. Now, how does this relate to the library structures? Well, Stockholm University Press is currently … More It takes two to tango – the value of peer reviewer recognition

Användning och återanvändning av forskningsdata

Av: Thomas Neidenmark Hösten 2014 arrangerar svensk nationell datatjänst (SND) SND:s nationella forskarworkshop och en SND:s doktorandnätverksträff i syfte att informera om tjänsterna samt inhämta synpunkter för att utveckla tjänsterna. SND:s nationella forskarworkshop äger rum den 11 november och fokuserar på förutsättningar och riktlinjer för tillgängliggörande av forskningsmaterial. Vetenskapsrådet presenterar då arbetet med regeringsuppdraget om nationella riktlinjer för Open Access till forskningsdata, Vinnova … More Användning och återanvändning av forskningsdata

Doktorandens sista dagar

Av: Thomas Neidenmark Det är stressigt inför disputationen. I veckan har jag återigen träffat en doktorand som uttryckte stark vånda över slutfasen i sitt avhandlingsprojekt. Att avropa tryckerier för att trycka den gigantiska pliktupplagan skrämmer. Hur fungerar DiVA? Vem ska jag prata med om att bilderna hoppar runt i Word som sockerstinna Hedenhösbarn? Pengarna är slut. … More Doktorandens sista dagar