Stockholm University Press behöver din hjälp

Efter ett rektorsbeslut från december 2012 har universitet samlat förlagsverksamheten på universitetsbiblioteket där Stockholms University Press håller på att byggas upp. Stockholm University Press kommer att fungera som ett publiceringsstöd med utgivning av elektroniska och fritt tillgängliga titlar (open access), med möjlighet till print on demand. Stockholm University Press är en anslagsfinansierad verksamhet vars främsta … More Stockholm University Press behöver din hjälp

Forskertjenester ved Stockholms universitetsbibliotek

Av: Marius Warholm Haugen Marius Warholm Haugens, førstebibliotekar vid NTNU Universitetsbiblioteket, har besökt Stockholms universitetsbibliotek under en vecka och skriver om sina iakttagelser. Han ger här sin syn på bland annat bibliotekets publiceringsverksamhet, frågan om ämnesbibliotekarier, samt hur bibliotek som bäst fungerar. Med utgangspunkt i mitt arbeid med å utrede forskertjenestene ved NTNU Universitetsbiblioteket i Trondheim, … More Forskertjenester ved Stockholms universitetsbibliotek