Strindbergs Ockulta Dagboken för första gången utgiven i engelsk översättning

Ockulta DagbokenThe Occult Diary – är en personlig dokumentation av tolv år i en av Sveriges mest lästa, spelade, omdiskuterade och utforskade författares liv – August Strindberg.

Boken tillgängliggör för första gången hela Strindbergs dagbok för en internationell publik. Vi har ställt några frågor till utgivaren Per Stam.

Åren mellan 1896–1908 var betydelsefulla år i Strindbergs liv. Vad hände under den här tidsperioden i Strindbergs liv och hur utvecklas hans skrivande?

– När Strindberg började föra dagbok levde han i Paris och hade kommit i kontakt med franska ockultister och alkemister. Inledningsvis fungerar dagboken som en materialsamling över svårförklarade händelser, sammanträffanden, drömmar, allt som den etablerade vetenskapen inte kunde göra reda för.

– Den här synen på världen utvecklades, och gestaltades i romaner, dramer och andra litterära verk: Inferno, Till Damaskus och Ett drömspel hör till de mest kända. Strindberg gick från att vara ateist, realist och naturalist till att bli troende och att undersöka dolda samband.

Dagboken innehåller teckningar, fotografier, tidningsurklipp och rentav objekt från naturen. Vad tillför det läsningen?

– För Strindberg var det fysiska materialet delar av hans dokumentation: minnen, påminnelser, tecken att tolka. För läsaren är de omistliga för att kunna följa dagbokens diskussioner om exempelvis återkommande molnformationer, hur Dreyfusaffären i Frankrike utvecklades eller hur man kan tolka den kinesiska vishetsläran I Ching.

På vilket sätt är dagboken ”ockult”?

– Den uppehåller sig vid det fördolda, det som vardagsmänniskan inte uppfattar med sina sinnen. Den behandlar bland annat talmystik och Strindbergs försök att göra guld. Läsaren får också ta del av Strindbergs föreställning om ett telepatiskt samliv med Harriet Bosse.

– Namnet fick dagboken i samband med att Strindberg pantsatte den för ett lån från Bonniers för att betala hyran för Intima Teatern i Stockholm. Vid pantsättningen blev dagboken ett bokmanuskript, en vara, och den fick också en titel. Den gick då från att omtalas som ”’ockult’ dagbok” till att benämnas ”Ockulta Dagboken”.

Vilka var de största utmaningarna med att översätta dagboken?

– Dagboken berör på sina över 600 sidor det mesta mellan himmel och jord, mängder av ämnen, personer, fysiska eller immateriella platser. Om jag har förstått översättare och granskare rätt har det svåraste varit att identifiera vad Strindberg skriver om i sina ibland kortfattade och svårtolkade anteckningar, och att sedan ge det en korrekt men inte för begränsande engelsk översättning.

Vem borde läsa dagboken? Och vad betyder den för Strindbergsforskningen?

– Dagboken kan läsas av alla med intresse för Strindbergs författarskap och liv, eller med särskilt intresse för undersökningar av det övernaturliga.

– Den internationella Strindbergsforskningen har nu tillgång till hela dagbokstexten och kan syna tidigare referenser, argument och slutledningar. Den engelska översättningen öppnar framför allt för nya tolkningar av författarskapet.

Berätta om er redaktörer, översättare och övriga medverkande till The Occult Diary

– Utgåvans redaktörer har arbetat tillsammans inom August Strindbergs Samlade Verk vid Stockholms universitet. Gunnel Engwall som utgivare och ordförande i ledningsgruppen för Samlade Verk, Ann-Charlotte Gavel Adams som utgivare av Inferno och Legender, och jag som utgivare, redaktör och huvudredaktör.

Översättare från svenska är Karin Petherick och revideringar har gjorts av Ann-Charlotte Gavel Adams och Anders Hallengren.

Den första titeln i den nya bokserien Critical Editions in Culture and Aesthetics

The Occult Diary är en översatt källtext med en introducerande inledning samt person- och verkregister och boken är den första i serien Critical Editions in Culture and Aesthetics (CEiCA) (ISSN 2004-5050).

Ladda ner boken gratis!

The Occult Diary är gratis att läsa i fyra olika digitala versioner och går att köpa i tryckt format från svenska och internationella nätbokhandlare, som exempelvis Adlibris, Amazon, Bokus och Book Depository. Här finns all information om boken: https://doi.org/10.16993/bcb


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s