New anthology about the forms and functionality of negation

Negatives and Meaning: Social Setting and Pragmatic Effects. Using Negatives in Political Discourse, Social Media and Oral Interaction, edited by Malin Roitman, explores the pragmatic dimension of negation and its functions in media and public discourses, using tools from cognitive, functionalist and pragmatic language theories, and from corpus linguistics. Negation is one of our most … More New anthology about the forms and functionality of negation

Strindbergs Ockulta Dagboken för första gången utgiven i engelsk översättning

Ockulta Dagboken – The Occult Diary – är en personlig dokumentation av tolv år i en av Sveriges mest lästa, spelade, omdiskuterade och utforskade författares liv – August Strindberg. Boken tillgängliggör för första gången hela Strindbergs dagbok för en internationell publik. Vi har ställt några frågor till utgivaren Per Stam. Åren mellan 1896–1908 var betydelsefulla … More Strindbergs Ockulta Dagboken för första gången utgiven i engelsk översättning

Kriminologen Henrik Tham diskuterar konsekvenser av den svenska narkotikapolitiken

I DN Debatt (4/1) argumenterar Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet och redaktör för antologin Retreat or Entrenchment? Drug Policies in the Nordic Countries at a Crossroads för en reträtt från den svenska förbudslinjen mot knark. Regeringen måste nu tillsätta den utredning för utvärdering av narkotikapolitiken som en enig riksdag begärt, anser … More Kriminologen Henrik Tham diskuterar konsekvenser av den svenska narkotikapolitiken

Intervju med redaktionsrådet Stockholm Studies in Romance Languages

Vi har träffat tre medlemmar i redaktionsrådet för bokserien Stockholm Studies in Romance Languages (SSIRL), Françoise Sullet-Nylander, Cecilia Schwartz och Ken Benson, för att prata om framgångsstrategier, utmaningar och kurslitteratur. Bokserien var en av de allra första som startades på Stockholm University Press. 2015 gavs den första boken ut, Festival Romanistica (Gunnel Engwall & Lars … More Intervju med redaktionsrådet Stockholm Studies in Romance Languages

New book from Stockholm University Press: Ars Edendi Lecture Series, vol. IV. Edited by Barbara Crostini, Gunilla Iversen and Brian M. Jensen

The Ars edendi Lectures have been organized by the research programme at Stockholm University funded by Riksbankens Jubileumsfond during the years 2008-2015, with a focus on editorial methods for dynamic textual traditions of medieval Greek and Latin texts. This fourth volume gathers contributions both on the fundamentals of editing, as in Glenn Most ‘What is … More New book from Stockholm University Press: Ars Edendi Lecture Series, vol. IV. Edited by Barbara Crostini, Gunilla Iversen and Brian M. Jensen

New book from Stockholm University Press: Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället (”The knowledge society. A historical perspective”) Annika Sandén & Elisabeth Elgán (eds.)

Today’s society is often characterized as a knowledge society, in contrast to the earlier industrial society. Historians know that all societies are and have been knowledge societies. Without the ability to create, transfer, and use knowledge, between individuals and groups, power areas would neither have been built nor maintained. This edited volume reflects how historical … More New book from Stockholm University Press: Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället (”The knowledge society. A historical perspective”) Annika Sandén & Elisabeth Elgán (eds.)

What did the Brontës do about dialect and think about foreign languages?

New book from Stockholm University Press: From Clerks to Corpora: essays on the English language yesterday and today, edited by Philip Shaw, Britt Erman, Gunnel Melchers & Peter Sundkvist Why is the Isle of Dogs in the Thames called Isle of Dogs? Did King Canute’s men bring English usage back to Jutland? How can we find … More What did the Brontës do about dialect and think about foreign languages?

Starta ett nationellt konsortium för öppna vetenskapliga böcker i Sverige

Boken som publiceringsform är viktig i många vetenskapliga ämnen – särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap, där längre resonemang som inte får plats i artikelform är väsentliga för ämnenas forskning. Samtidigt är boken ofta kritiserad för att den inte genomgår samma vetenskapliga kvalitetsgranskning som artiklar, och för att den inte lika ofta är tillgänglig open access. … More Starta ett nationellt konsortium för öppna vetenskapliga böcker i Sverige